#Andravägar

Syftet med projektet är att stärka kunskapen kring hur genom digital kommunikation kan nå unga vuxna som står långt ifrån arbete/studier. Vi har utgått ifrån andra studier och initiativ samt arbetat med en ung referensgrupp samt unga förebilder för att bättre förstå deras egna tankar kring digital kommunikation och social media. Vi skapar digital kommunikation via webb, film, foto och storytelling och utforskar olika tillvägagångssätt för att nå fram till målgruppen.

Anmäl ditt deltagande i vårt event

Finansieras av