FCV Sverige uppmärksammas av dataspelsbranschen

Nyligen släpptes Spelutvecklarindex 2022 av dataspelsbranschen där FCV Sverige lyfts fram. I region Norrbotten gör FCV Sverige tillsammans med Boden GameCamp i spetsen starka insatser för spelbranschen. I Västernorrland satsas det också genom ett spännande samarbete med Hola Folkhögskola.

Det är väldigt positivt att dataspelsbranschen uppmärksammar de arbete som görs. I somras fick två grupper unga arbetslösa testa på spelutveckling under våra Summercamps. Ett på Boden GameCamp, i samarbete med Boden och Luleå kommun, och ett på Hola Folkhögskola. Ett flertal av kursdeltagarna antogs senare till olika utbildningar inom spelindustrin.

FCV Sveriges satsning i Västernorrland är ett samarbete med Hola Folkhögskolas där vi precis har startat upp en allmänförberedande kurs med spelinriktning. Kursen erbjuds till personer som inte har gått klart grundskolan eller har fullständig gymnasiekompetens. Detta är ett bra tillfälle för personer som är intresserade av att lära sig mer om spelutveckling.

FCV Sverige skapar ingångar till dataspelsbranschen

Spännande exempel på spel som tagits fram för att främja samhällsutvecklingen skrivs det också om utav dataspelsbranschen i Spelutvecklarindex 2022. Det handlar främst om hållbarhet ur den miljömässiga aspekten. Även de utmaningar som finns kring kompetensförsörjningen i dagens samhälle bekräftas.

Dessa frågor är otroligt viktiga för oss på FCV Sverige och vi satsar på att vara en viktig oberoende samhällsaktör för individen, näringslivet och samhället. Bredd och innovativa lösningar ser vi som nödvändiga för att lyckas. FCV Sveriges uppdrag är att få ut människor i arbete, minska utanförskap, och ge möjligheter till en ingång till spelbranschen. Vi vill hjälpa unga att stanna i norr och skapa en framtid i regionen.

Hitta individers rätta plats på arbetsmarknaden

Bland annat arbetar FCV Sverige med Hot Skills – ett brädspel för UVAS (unga som varken arbetar eller studerar). Hot Skills är ett vägledningsspel som hjälper spelarna att se sin fulla kompetens och inte bara formella kunskaper och erfarenheter. På ett kreativt sätt kan invanda tankemönster brytas genom att visa på att alla individer kan och behövs. Spelet tillsammans med övriga testbäddar och som leverantör av Arbetsförmedlingens tjänst Rusta och matcha gör att vi har förutsättningarna att hjälpa arbetslösa till jobb och utbildning och bidra till kompetensförsörjningen.

Med målgruppens styrkor och drivkrafter i fokus tar vi fram nya attraktiva testbäddar som kan engagera och skapa meningsfullhet. Vi drivs vidare av de otroligt lyckade resultat som vi hittills har fått men också av en stark tilltro till de resurser och den informella kompetens många som står utanför arbetsmarknaden besitter.

Spelutveckling via FCV Sverige
Spelutvecklarindex 2022 utav dataspelsbranchen

Dela nyheten

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn

Se oss gärna som en kreativ lots
eller en fyr som lyser upp osynliga,
otraditionella vägar för unga vuxna
att hitta sitt sammanhang och sin
plats på arbetsmarknaden.