Helen Stenbro – Träffa vårt team

Helen Stenbro – Träffa vårt Team

Stort tack säger vi till Helene Stenbro, snart färdigutbildad Kompetenskoordinator och som under 6 veckor har genomfört sin LIA på FCV Sverige! ?

Vad lockade dig till FCV?

Efter en föreläsning som Lars och Lena höll för min klass så kände jag “Wow! Det här är ju perfekt! Passar superbra med det jag vill jobba med” och skickade genast ett mail om att jag ville ha min LIA på FCV. De kändes så genuina och engagerade.

Vad ville du öka kunskaperna om inom FCV?

Jag ville få ett bredare perspektiv och större kunskap om vad som faktiskt väntar en ung vuxen som hamnar i utanförskap. Vilka andra vägar det finns och hur man når dessa. Jag ville också ge dem ett autistiskt perspektiv, från en autistisk vuxen och förälder till autistiska barn, då jag vet att det finns en del autister i FCV:s målgrupp.

Vad har LIA:n gett dig?

Större insyn i hur hela den här världen fungerar för unga vuxna som varken arbetar eller studerar.
Och naturligtvis jättefina och värdefulla kontakter.

Vad klappar ditt hjärta extra för, ditt drömjobb i framtiden?

Jag vill jobba med autistiska unga vuxna och hjälpa dem att hitta andra vägar till meningsfullhet och samhörighet och få både dem och arbetsgivare att se och värdera autistisk kompetens.

Se oss gärna som en kreativ lots
eller en fyr som lyser upp osynliga,
otraditionella vägar för unga vuxna
att hitta sitt sammanhang och sin
plats på arbetsmarknaden.