Om oss

Vilka är FCV?

Vi är ett team, baserat i Luleå och Boden, som har många års erfarenhet av vägledning, coaching, utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser med särskilt fokus på de kulturella, kreativa och digitala näringarna.

I hjärtat av vårt arbete finns målgruppen unga vuxna som av olika skäl har hamnat i passivitet och kanske ofrivilligt utanförskap. På grund av begränsad arbetslivserfarenhet, praktik eller avhopp från gymnasiet har man hamnat i passivitet och “hemmasittande”, samtidigt som arbetsmarknaden känns alltmer avlägsen. Det behöver inte alls se ut på det sättet, men det är en verklighet för många unga i utanförskap

Vår mission är att hitta nya, kreativa sätt att rekrytera på som får människor ut i sysselsättning. Vi ser oss själva som en kreativ lots i arbetet att hjälpa unga hitta drivkrafter, mål, mening och nya sammanhang.

utanförskap

utmärkelser

Vi fick Hederspris

“Att skapa grundläggande förutsättningar för förnyelse och tillväxt handlar ofta om hårt och envist arbete. Och alltid om en eldsjäl. En människa som brinner av engagemang och vilja. Det vi ser realiseras nu på Boden Business Park med nya spännande utbildningar och banbrytande mötesplatser kan till stor del tillskrivas en verklig ”changemaker”. Därför tilldelas i år Lars Lundqvist NMW:s hederspris.” Norrbottens media week 2020

Vår story

Efter en lång bana inom studiemotiverande insatser, studie- och yrkesvägledning och en karriär på Arbetsförmedlingen med särskilt ansvar för unga som stod långt ifrån arbetsmarknaden började tankar och idéer gro. Vi ville hitta nya sätt som på ett bättre sätt talade till målgruppen som hamnat i ofrivilligt utanförskap. Tankar och idéer om att skapa nya, innovativa metoder väcktes till liv.

Under en prova på kurs – Gamemaker – som vi arbetade fram 2014 på Sunderby Folkhögskola hittade vi en framgångsrik metod i att använda spel som motivator för att hjälpa unga vuxna att komma tillbaka till skolan. Kursen blev en riktig framgångssaga! Många unga hittade tillbaka till skolan och fann nya mål och visioner.

Vår satsning stannade inte där vi kände att vi hittat bra metoder som attraherade unga som funnit sig i utanförskap, men också att det fanns så mycket mer att göra. Med stort tålamod, tro på det vi gör tillsammans med våra kunskaper om utbildningsystemet och branschen lyckades vi etablera Sveriges enda utbildning för – Indiespelutvecklarepå Boden Business Park tillsammans med Futuregames.

Fler idéer föddes som vi testade att sätta vingar på – och på den vägen föddes FCV Sverige.

ofrivilligt utanförskap

"Den enskilt största utmaningen för näringslivet är att hitta rätt kompetens samtidigt som allt fler arbetssökande hamnar allt längre från arbetsmarknaden – det behövs kreativa lösningar på kompetensförsörjningsfrågan."

FCV i pressen

Unik dataspelsutbildning till länet

Dubbla vinster till Boden under NMW

Ny utbildning och studielokal växer fram

Början på något stort

De är enda tjejerna på nya spelutbildningen

Samarbete med oss?

Vi står inför strukturella samhällsomvandlingar, nya arbetssätt och nya roller växer fram. Den förändringen behöver vi vara öppna inför, men den ställer oss också inför en rad utmaningar, inte minst att kunna trygga kompetensförsörjningen. Vi skulle bli jätteglada om ni vill diskutera idéer, frågor eller utmaningar tillsammans med oss. Vem vet, kanske det leder till ett spännande utvecklingssamarbete?

Partners

Samarbetspartners