#Andravägar

Ett projekt om att nå unga hemmasittare med hjälp av storytelling & digital kommunikation

Storytelling & digital kommunikation

Ett utforskande och kunskapshöjande projekt med aktörer inom kulturella och digitala näringar som exempelvis spelstudios, webbyråer, kommunikationsbyråer samt aktörer som arbetar med målgruppen unga vuxna, exempelvis kommun. Syftet med projektet är att stärka kunskapen samt testa insatser att nå ut till målgruppen unga vuxna som står långt ifrån arbete eller studier. Projektet pågår till juli 2021.

poster Eddy
Spela videoklipp

#Andravägar

Eddys Story

Ta del av Eddys resa om hur han hittade sitt sammanhang i Skellefteå där han har ett jobb som han älskar –  att designa och programmera datorspel. Med stort tålamod och stöttande personer runt om sig arbetar Eddy idag med sin dröm som spelutvecklare . Han gör det tillsammans med människor som han inspireras av. Med rätt stöd och förståelse tror vi att alla kan nå sina drömmar. 

FCV Sveriges mål med projektet #andravägar är att öka medvetenhet – Hjälp oss genom att läsa mer och dela projektet.

#Andravägar

Fridas Story

Det här med drivkrafter och krokiga vägar. Vad driver en? Och hur hittar man sin väg? Här får ni möta frisören Frida och lyssna till hennes berättelse om hur hon fann sin väg, vilket stöd hon fick, men också vad hon saknade.

Capture
Spela videoklipp

Om Projektet #Andravägar

Bakgrund

En av arbetsmarknadens största utmaningar är att finna, motivera och stärka unga vuxna som av olika skäl har hamnat i passivitet, ex. ”hemmasittare” och unga vuxna som står långt ifrån arbete och studier. Storyteling och digital kommunikation till unga är en central del i projektet, särskilt hur digital kommunikation kan nå ut till unga som står långt ifrån arbete eller studier. Den unga generationen växer upp med en identitet som formas helt och hållet av en digital verklighet. Dessutom ställer pandemin ännu mer ökade krav på fler och nya tillvägagångssätt samt kunskaper och digitala anpassning. Kommunerna med flera visar på ett behov av att utveckla sättet att nå ut till unga och att utveckla den uppsökande verksamheten.

Syfte

Syftet med projektet är att tillsammans stärka kunskapen och testa insatser för att nå ut till målgruppen unga vuxna som står långt ifrån arbete och/eller studier. Genom detta utforskande och kunskapshöjande projekt har FCV Sverige samlat aktörer inom kulturella och digitala näringar som till exempelvis spelstudios, webbyråer, kommunikationsbyråer samt aktörer som arbetar med målgruppen unga vuxna, exempelvis kommun.

Projektet #Andravägar vill:

1.

Nå ett gemensamt lärande om digital kommunikation
med fokus på att nå unga.

2.

Undersöka möjligheter och utmaningar hos kommunal verksamhet att nå ut och aktivera unga vuxna.

3.

Ta inspiration av kreativa och digitala näringars arbete med motivationsteori och användarvänlig design i
framtagande av digitala tjänster.

4.

Ta vara på ungas kunskaper, erfarenheter och idéer
kring bemötande och digitala insatser för unga vuxna.

5.

Undersöka och samla in goda exempel från
Sverige. Gemensamt lärande från andra satsningar
inom området

spridningsevent
Spela videoklipp

#Andravägar

Spridningsevent

Här är en inspelning av evenemanget som vi höll på Zoom den 10.06.2021.

Ladda ner sammanställningen

Våra partners