SYV + dataspelsbranschen = ♡

På tisdagen den 16 november anordnade FCV en inspirationsdag om dataspelsbranschen i samarbete med Boden Gamecamp. En dag med filmer, storys, föreläsningar och paneler.

Studie- och yrkesvägledare (SYV) från Luleå och Boden kommun bjöds in för att lära sig mer om den växande dataspelsbranschen i norr. Bland annat berättade Sara om hur hon tack vare Summercamp hamnade på FCV Sverige, och planerna för bättre jämställdhet inom spelbranschen. Vi fick lyssna till inspirerande föreläsningar från Boden Gamecamp och Arctic Game Lab, samt representanter från spelstudiorna Pixadome och Wanderword om deras spännande resa och kompetensbehovet.

Dataspelsbranschen är den snabbaste växande branschen som numera har flertalet spelstudios här uppe och bidrar med utveckling av nya yrkesroller, nya utbildningar och tar emot studerande från hela världen. Att vi sprider kunskaper om branschen och möjliga vägar in är otroligt viktigt.

                   

Samma eftermiddag åkte vi till Luleå och besökte Samordningsförbundets styrgrupp och coacher från alla myndigheter i Luleå. På mötet som hölls beskrev Sara sin resa från lång isolering och sjukskrivning till gemenskap och meningsfull vardag.

Sara deltog i insatsen SAMKRAFT, ett initiativ för personer i utanförskap som har svårt att ta sig tillbaka, ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och vården, där hon fick stöd att hitta sina slumrande styrkor och se sina resurser. Detta har inneburit början på en spännande väg mot självständighet och självkänsla. Genom projektet hittade Sara till FCV Sverige där hon nu får blomma ut i sin egen takt och på sina egna villkor. 

Allt som allt en mycket viktig och givande dag!

Se oss gärna som en kreativ lots
eller en fyr som lyser upp osynliga,
otraditionella vägar för unga vuxna
att hitta sitt sammanhang och sin
plats på arbetsmarknaden.