Våra uppdrag

projekt

#Andravägar - Ett projekt om storytelling & digital kommunikation

Multiethnic Business team using virtual reality headset

våra tjänster

Utbildning och studierådgivning

För utbildningsanordnare, kommuner och andra aktörer som genomför utbildningar på olika nivåer eller arbetsmarknadsinsatser men inte alltid hinner med alla delar i planering, genomförande och uppföljning kan FCV Sverige erbjuda stöd med olika uppdrag, det kan exempelvis vara:

FCV erbjuder coachning till unga vuxna som står långt ifrån arbete.

Utbildningsadministration / koordinator inom YH-utbildning, folkhögskoleutbildning. Stödja och koordinera administrativt, urval och stöd till deltagare, arbeta med att nå ut till unga som målgrupp.

Urval och intervjuer med deltagare

Uppföljning och utvärdering av utbildningar

Studievägledning till kursdeltagare på individ- och gruppnivå, som kan erbjudes både inom ramen för en specifik utbildning men även i andra sammanhang.

Uppsökande och marknadsföring inför kurs- och utbildningsstart

Det här jobbar vid också med

Nyheter

FCV i pressen

Unik dataspelsutbildning till länet

Dubbla vinster till Boden under NMW

Ny utbildning och studielokal växer fram

Början på något stort

De är enda tjejerna på nya spelutbildningen