En väg ur ofrivilligt utanförskap

I alla FCVs insatser, tjänster, metoder och produkter jobbar vi med att våra deltagare får vara med och agera förebilder och mentorer åt varandra. Vi kallar vår metod  ”Unga för unga”.

Metoden har utvecklats organiskt i vår verksamhet för att säkerställa att målgruppen alltid bjuds in och på olika sätt deltar aktivt i vårt arbete. Genom detta förhållningssätt har vi kunnat skapa möjligheter för våra deltagare att få en meningsfull sysselsättning, möjlighet att träffa likasinnade, utöka sitt CV, kompetensutveckla och stärka självkänslan. 

Vikten av delaktighet

Vi vet att delaktighet och att våra deltagares åsikter tas på allvar är otroligt viktigt för att lyckas med denna typ av insatser.

Genom vår metod skapas ett utbyte som gynnar alla parter. Unga För Unga skapar en känsla av stolthet och meningsfullhet, samtidigt som ett ägandeskap stärker bilden av egna kompetenser. De som deltar kan sedan dela med sig av erfarenheten av att bli lyssnad till i syfte att stärka och inspirera andra.

En annan viktig aspekt med vår verksamhet är att främja vänskap och möjliggöra för att bygga meningsfulla relationer. När våra deltagare träffar likasinnade kompisar med samma intressen uppstår något riktigt magiskt!

Prova-på-aktiviteter för ökad självkänsla

Våra deltagare får genom praktik eller subventionerade anställningar utveckla egna aktiviteter, tjänster och produkter. Samtidigt som de stöttar andra som befinner sig i samma process att göra detsamma. 

De unga vi möter som befinner sig i utanförskap har ofta låg självkänsla och tilltro till sig själva. Att återfå tron på sin kompetens och vara en del av ett sammanhang är centralt. Enligt våra erfarenheter kan en form av kreativt arbete, som att jobba med ett eget bräd- eller digitalt spel vara läkande samtidigt som det ger erfarenheter som rustar deltagare för framtida studier och arbete. 

Citat från FCVs grundare

Idén bakom Unga För Unga och våra Gamecamps är att stödja unga vuxna i sin resa mot sysselsättning (studier och jobb) och personlig utveckling. Genom lärande av spelutveckling ledd av unga vuxna som handledare och coacher främjar vi personlig utveckling, skapar en känsla av gemenskap och bygger meningsfulla relationer och vänskap mellan deltagare och handledare. Genom att lära ut spelutveckling och guida deltagare tillsammans med andra nära deras egen ålder skapar vi en trygg miljö där förtroende och relaterbarhet byggs upp.

Genom Unga För Unga erbjuder våra Gamecamps en möjlighet för personlig tillväxt, positiv energi och självuttryck. Via spel inspirerar och utrustar vi unga vuxna med de färdigheter, självförtroende och det tankesätt som behövs för att navigera vägen till arbete, studier och en tillfredsställande personlig hållbarhet.

Rulla till toppen