Om FCV

FCV är en förkortning för Fördomsfritt CV. Och visst behöver vi bli mindre fördomsfulla när det gäller människors olikheter?

Vi är ett team baserat i Boden som har många års erfarenhet av vägledning, coachning samt utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser med särskilt fokus på de kulturella, kreativa och digitala näringarna.

I hjärtat av vårt arbete finns målgruppen unga vuxna som av olika skäl har hamnat i passivitet och ofrivilligt utanförskap. På grund av begränsad arbetslivserfarenhet, praktik eller avhopp från gymnasiet har man hamnat i passivitet och “hemmasittande”, samtidigt som arbetsmarknaden blir alltmer avlägsen. Det behöver förstås inte alltid se ut just på det sättet, men det är en verklighet för många unga i utanförskap

Vår mission är att hitta nya, kreativa sätt att rekrytera på som får ut människor i sysselsättning. Vi ser oss själva som en kreativ lots i arbetet att hjälpa unga hitta drivkrafter, mål, mening och nya sammanhang.

NMW:s Hederspris 2020

Lars Lundqvist tilldelades Norrbotten Media Weeks Hederpris 2020 med följande motivering:

Att skapa grundläggande förutsättningar för förnyelse och tillväxt handlar ofta om hårt och envist arbete. Och alltid om en eldsjäl. En människa som brinner av engagemang och vilja. Det vi ser realiseras nu på Boden Business Park med nya spännande utbildningar och banbrytande mötesplatser kan till stor del tillskrivas en verklig ”changemaker”. Därför tilldelas i år Lars Lundqvist NMW:s hederspris.”

Möt vår grundare Lars Lundqvist

Efter en lång bana inom studiemotiverande insatser, studie- och yrkesvägledning samt en karriär på Arbetsförmedlingen med särskilt ansvar för unga som står långt ifrån arbetsmarknaden, började tankar och idéer kring hur dessa åtgärder kan göras bättre gro hos mig. Jag ville helt enkelt hitta nya koncept och metoder som ger verklig effekt, genom att förstå målgruppens unika behov och villkor.

Under en provapå-kurs som jag var med och tog fram på Sunderby Folkhögskola skapade vi en framgångsrik metod i att använda spel som motivator för att hjälpa unga vuxna att komma tillbaka till skolan. Kursen blev en stor framgång och genom den hittade många unga tillbaka till skolan och fann nya mål och visioner för sin framtid.

Fler idéer föddes som vi testade att sätta vingar på – och på den vägen föddes FCV Sverige.

Med stort tålamod och tro på det vi gör i kombination med våra kunskaper om utbildningsystemet och branschen lyckades vi 2017 i samarbete med Futuregames etablera Sveriges enda utbildning för Indiespelutvecklare på Boden Business Park.

 

Rulla till toppen