Summer Game Camp: Sveriges viktigaste samhällsinsats för unga som varken arbetar eller studerar

Sommaren 2024 arrangeras för tredje året i rad FCV Sveriges succékoncept Summer Game Camp på Hola folkhögskola i Kramfors. Detta är ett resultat av ett lyckat samarbete mellan initiativtagaren FCV Sverige tillsammans med Kramfors kommun, MISAM/AME i Kramfors, Samordningsförbundet Kramfors, Hola Folkhögskola och Region Västernorrland.

Summer Game Camp är ett svar på en av de största utmaningarna i samhället och på arbetsmarknaden: att hitta, motivera och stärka unga vuxna som av olika skäl har hamnat i passivitet och riskerar långtidsarbetslöshet. 

Genom att erbjuda en spännande och relevant aktivitet för denna målgrupp engagerar och inspirerar vi unga vuxna att gå från att sitta hemma till att ta steget mot studier och arbete. 

Initiativet är alltså inte bara en möjlighet för unga vuxna att få kunskaper inom spelutveckling, det är även en viktig och betydelsefull insats för att minska utanförskap och arbetslöshet bland unga. 

Utvecklat koncept med externa föreläsare från branschen


Efter två års framgångsrikt genomförande har konceptet finslipats och FCV Sverige kommer även i år kunna erbjuda ett fantastiskt innehåll.

Så här kommenterar vår VD och grundare Lars Lundqvist årets upplaga av Summercamp Spelutveckling Hola folkhögskola:

– Vi är otroligt stolta över vår satsning på Summer Game Camp på Hola. Det känns fantastiskt roligt att berätta att FCV i år kommer att presentera en helt enastående lineup med flera inspirerande förebilder från dataspelsbranschen.

Externa föreläsare kommer alltså att bjuda på sina insikter och erfarenheter från branschen. Tillsammans med en hög lärartäthet och ett individanpassat stöd får varje deltagare den uppmärksamhet de förtjänar och de förutsättningar de behöver. 

Hola folkhögskolas rektor Lea Kinnunen tror på att stärka deltagarnas självkänsla genom ägandeskap och framtidstro:

– Vi är här för att få deltagarna att tro på sig själva och återta en elevidentitet de kanske har förlorat längs vägen. Vi vill att de ska se sig själva som lärande individer och få tillbaka känslan av att vara delaktiga i sin egen framtid

Varför behövs Summer Game Camp?

Summer Game Camp erbjuder alltså inte bara en rolig och engagerande aktivitet, utan fungerar även som en språngbräda för framtida studier och jobb inom dataspelsbranschen och andra sektorer. Deltagarnas intresse för spel fungerar som en inkörsport till lärande, och många deltagare har fått upp ögonen för nya karriärvägar och möjligheter genom sitt deltagande i campen.

-För mig var valet att delta i Summercamp Spelutveckling bland de viktigaste besluten jag någonsin tagit. Det öppnade upp möjligheter som jag annars aldrig trott varit möjliga att uppnå, säger Robin Högberg, tidigare deltagare på Summercamp Spelutveckling.

Stora effekter på ungdomsarbetslösheten

Ungdomsarbetslösheten i Kramfors har minskat från 18,3% till 10,6% de senaste tre åren. Susanne Königson är Tillväxtchef och biträdande förvaltningschef på Kramfors kommunledningsförvaltning. Hon menar att vårt Summecamp har haft en ”Jättestor” påverkan på dessa siffror:

-Det är mycket positivt att Kramfors har sänkt ungdomsarbetslösheten, det var nödvändigt. Jag tror på de åtgärder som gjorts där man lyckats engagera, motivera och inspirera ungdomarna till att hitta sin väg till en meningsfull sysselsättning, vilket antingen kan vara studier eller ett jobb. Alla har förmågor och talanger, utmaningen är att kreativt stötta och vägleda ungdomen till att hitta och använda sig av dem.

Framgångar och viktiga resultat

De tidigare Summercamp Spelutveckling Hola under 2022 och 2023 har visat på imponerande resultat. Nästan 95% av deltagarna från 2022 gick vidare till studier, och 2023 ökade detta till att 100% av deltagarna gick vidare till studier eller arbete. Dessa resultat understryker effektiviteten av konceptet och dess betydelse för både individer och samhälle.

Genom att fokusera på deltagarnas informella och formella kompetenser och genom att skapa en inkluderande och motiverande miljö, har Summer Game Camp på ett imponerande vis lyckats bryta utanförskapet och öka deltagarnas självkänsla och känsla av tillhörighet.

Fullt fokus på Summer Game Camp

Ett ekosystem för dataspelsindustrin

Kramfors kommun har sedan 2018 arbetat med att bygga upp ett ekosystem för dataspelsindustrin under varumärket ”High Coast Game Lab”. Summer Game Camp-satsningarna har bidragit till ett ökat inflöde till de spelutbildningar som Hola Folkhögskola bedriver, vilket är avgörande för ett fungerande ekosystem. Målet är att inom fem år generera 200 nya jobb och lika många utbildningsplatser inom spelbranschen.

Framtiden ser ljus ut

Med fortsatt stöd och engagemang från alla samarbetspartners ser framtiden ljus ut för Summercamp Spelutveckling på Hola och dess deltagare. Genom att erbjuda en trygg och inkluderande miljö, samt möjligheter att utforska vägar vidare och utveckla sina talanger, bidrar campet till att forma en ny generation av spelutvecklare och kreativa individer mot en spännande framtid. 

Vi ser också tydligt att kreativt skapande inte bara är en färdig produkt, utan också en läkande och utvecklande process för individen som genomför den. Den självkänsla som vi sett växa hos deltagarna under våra tidigare insatser lade grunden för att, tillsammans med ett bra och personligt stöd samt vägledning, ta steg tillbaka ut i studier och arbetsliv.

På FCV Sverige är vi stolta över vår insats och ser fram emot att fortsätta stödja unga vuxna på deras resa mot en ljusare framtid. Summer Game Camp visar på kraften i samarbete och kreativitet. Genom att fortsätta att investera i unga vuxna och deras framtid, bidrar vi till ett starkare och mer inkluderande samhälle.

Deltagare på Summercamp Spelutveckling på Hola 2023

Rulla till toppen